Our People

Stefanos Charaktiniotis

Stefanos Charaktiniotis

Partner

vcard

LEARN MORE

 Danai Eirini Falconaki

Danai Eirini Falconaki

Senior Associate

vcard

LEARN MORE

 Niki Ignatidi

Niki Ignatidi

Associate

vcard

LEARN MORE

Mariliza Myrat

Mariliza Myrat

Senior Associate

vcard

LEARN MORE

Athina Palli

Athina Palli

Senior Associate

vcard

LEARN MORE

Christina Papanikolopoulou

Christina Papanikolopoulou

Partner

vcard

LEARN MORE